Aspose.3D for .NET 1,0.0 Utgivningsmeddelanden

Contents
[ ]

Följande är en lista över nya funktioner i den första utgåvan av Aspose.3D

1) Aspose.3D

Nya funktioner

(THREEDNET-2) - Design Object Modell för 3d modell

(THREEDNET-3) - FBX 7400 ASCII importör och exportör

(THREEDNET-4) - STL ASCII importör och exportör

(THREEDNET-5) - STL binär importör och exportör

(THREEDNET-7) - FBX 7400 binärimportör och exportör

(THREEDNET-105) - Lägg till stöd för FBX 7500, ASCII importör och exportör, binär importör och exportör