Aspose.3D for .NET 18,4 – april 2018

Andra förbättringar och förändringar

Nyckel Sammanfattning Kategori
THREEDNET-376 Lägg till huden controller export stöd i Collada Ny funktion
THREEDNET-377 Lägg till stöd för egenskaper animation i Collada exportering Ny funktion
THREEDNET-373 Lägg till stöd för animation i Collada importering Ny funktion
THREEDNET-375 Lägg till huden controller import stöd i Collada Ny funktion
THREEDNET-349 Collada saknas Material ID FelComment

Offentlig API och bakåts oförenliga förändringar

Se förteckningen över eventuella ändringar i allmänheten API såsom lagts till, bytt namn, Avlägsnade eller förlåtna medlemmar samt eventuella icke-tillbaka-kompatibla förändringar till Aspose.3D for .NET. Om du har farhågor om någon förändring som anges, vänligen ta upp det omAspose.3D stödforum.

API ändringar

De nya funktionerna (Collada animation importerar och exporterar) 18.4 inför inte API förändringar.

De API förändringarna i 18,4 är i två kategorier:

 1. För konsekvens enligt Aspose.3D for Java API
 2. Avskaffade föråldrade metoder

SetData och SetIndices metoder till Aspose.ThreeD.Enheter.VertexElement klass

Definition - C#

 /// <summary>

/// Load data

/// </summary>

/// <param name="data"></param>

public void SetData([]data);

/// <summary>

/// Load indices

/// </summary>

/// <param name="data"></param>

public void SetIndices(int[]data);

De nya metoderna används för att hålla API överensstämmande mellan Aspose.3D for Java och Aspose.3D 1 for .NET:

Kodexempel - C#

 //Modified from https://github.com/aspose-3d/Aspose.3D-for-.NET/blob/master/Examples/CSharp/Geometry-and-Hierarchy/SetupUVOnCube.cs

// UVs

Vector4[]uvs = new Vector4[]{

  new Vector4( 0.0, 1.0,0.0, 1.0),

  new Vector4( 1.0, 0.0,0.0, 1.0),

  new Vector4( 0.0, 0.0,0.0, 1.0),

  new Vector4( 1.0, 1.0,0.0, 1.0)

};

// Indices of the uvs per each polygon

int[]uvsId = new int[]{

  0,1,3,2,2,3,5,4,4,5,7,6,6,7,9,8,1,10,11,3,12,0,2,13

};

// Call Common class create mesh using polygon builder method to set mesh instance 

Mesh mesh = Common.CreateMeshUsingPolygonBuilder();

// Create UVset

VertexElementUV elementUV = mesh.CreateElementUV(TextureMapping.Diffuse, MappingMode.PolygonVertex, ReferenceMode.IndexToDirect);

// Copy the data to the UV vertex element 

elementUV.SetData(uvs); //Equivalent to elementUV.Data.AddRange(uvs);

elementUV.SetIndices(uvsId); // Equivalent to elementUV.Indices.AddRange(uvsId);

Lägger till ChildNode metod till Aspose.ThreeD.Nod klass

Definition - C#

 /// <summary>

/// Add a child node to this node

/// </summary>

/// <param name="node">The child node to be attached</param>

public void AddChildNode(Aspose.ThreeD.Node node);

Kod Exempel - C#

 Scene scene = new Scene();

Node newChild = new Node();

scene.RootNode.AddChildNode(newChild); // Equivalent to scene.RootNode.ChildNodes.Add(newChild);

Lägger AddElement metod till Aspose.ThreeD.Enheter.Geometri klass

Definition - C#

 /// <summary>

/// Adds an existing vertex element to current geometry

/// </summary>

/// <param name="element">The vertex element to add</param>

public void AddElement(Aspose.ThreeD.Entities.VertexElement element);

De nya metoderna används för att hålla API överensstämmande mellan Aspose.3D for Java och Aspose.3D 1 for .NET API:

Kodexempel - C#

 Mesh mesh = new Mesh();

VertexElement uv = new VertexElementUV();

mesh.AddElement(uv);

Tar bort GetControlPointIndex från Aspose.ThreeD.Entiteter.

Definition - C#

 public int GetControlPointIndex(int u, int v)

Ta bort Ladda, Spara och ToBitmap metoder från Aspose.ThreeD.Render.ITextureUnit klass

Dessa metoder markerades som föråldrade i version 17.8, motsvarande ersättningar finns i de härledda gränssnitten ITexture1D/ITexture2D/ITextureCubemap.

Definition - C#

 public void Load(Aspose.ThreeD.Render.TextureData bitmap)

public void Save(string path, System.Drawing.Imaging.ImageFormat format)

public void Save(System.Drawing.Bitmap bitmap)

public System.Drawing.Bitmap ToBitmap()