Aspose.3D for .NET 18,5 - maj 2018

Andra förbättringar och förändringar

Nyckel Sammanfattning Kategori
THREEDNET-386 Siemens JT Importstöd version 8 Ny funktion
THREEDNET-349 Utredning: Collada saknas Material ID Förbättring
THREEDNET-392 Felaktig Quaternion och Euler-vinkelrotning FelComment
THREEDNET-382 RVM till FBX - ofullständig export av flera platser RVM FelComment

Offentlig API och bakåts oförenliga förändringar

Se förteckningen över eventuella ändringar i allmänheten API såsom lagts till, bytt namn, Avlägsnade eller förlåtna medlemmar samt eventuella icke-tillbaka-kompatibla förändringar till Aspose.3D for .NET. Om du har farhågor om någon förändring som anges, vänligen ta upp det omAspose.3D stödforum.

API ändringar

Den nya funktionen lägger till stöd för import av Siemens JT Version 8..

Lägger till SiemensJT8 medlem till Aspose.ThreeD.FileFormat klass

Definition - C#

 /// <summary>

/// Siemens JT File Version 8

/// </summary>

public static readonly Aspose.ThreeD.FileFormat SiemensJT8;

Lägger till SiemensJT medlem till Aspose.ThreeD.FileFormatType klass

Definition - C#

 /// <summary>

/// Siemens JT File Version 8

/// </summary>

public static Aspose.ThreeD.FileFormatType SiemensJT;