Aspose.3D for .NET 21.11 Utgivning

Förbättringar och förändringar

Nyckel Sammanfattning Kategori
THREEDNET-999 Lägg till stöd för tidprovtagning i USD Förbättring
THREEDNET-998 NullReferenceException i några USDZ filer Felrättning
THREEDNET-997 Några gamla 6.0 och 6.1 FBX filer kastar NullReferenceExceptionExceptionName Felrättning
THREEDNET-996 Några felaktiga filkast GLB “Objektets referens inte satt till en instans av ett objekt.” Undantag Felrättning
THREEDNET-982 Render GLTF/GLB 2.0 fil med text- eller etikettgeometri med Aspose.3D Felrättning
THREEDNET-988 Felaktig node.Namn efter export binär import FBX infört i 21.9.0 Felrättning
THREEDNET-987 Geometri under olika noder med olika material återges som samma material. Felrättning
THREEDNET-986 GLTF geometrier utan index laddas inte Felrättning
THREEDNET-985 Materialet påverkar inte radens färg vid rendering Felrättning

API ändringar

Denna version är främst en felrättelse version, har rättat många kritiska fel för USDZ/FBX/GLTF.

Och ingen API ändringar.