Aspose.3D for .NET 20.9 lease elease Notes

Improvements ve Changes

Key Summary Category
THREEDNET-726 Sdd büyük endian modu desteği Siemens JT 9.5
THREEDNET-727 07en son FBX SK exported tarafından ihraç edilen FBX dosyasının uyumluluğunu kanıtlayın.
THREEDNET-725 Utututudio tarafından ihraç edilen FBX 7.1 hatalı tanım içerir
THREEDNET-723 Cby exported exported exported exported 4481 tarafından ihraç edilen Wavefront OBJ dosyaları desteklenmiyor.
THREEDNET-721 Alt malzemeli ASE dosyaları desteklenmez.
THREEDNET-728 PLY dosyası için poligon vertex tex coord desteği başına dd dd.
THREEDNET-729 AMF dosya sorunları.
THREEDNET-720 Some ome 9.5 9.5 dosya doğru bir şekilde ithal edilemez.
THREEDNET-724 S07Collada dosyaları ithal edilemez.
THREEDNET-722 S07DXF dosyaları ithal edilemez

API değişiklikleri

This sürümü esas olarak bir hata düzeltme sürümüdür, bu yüzden kod örneği yok.