Aspose.Cells för CPP 19.1 Release Notes

Nyckel Sammanfattning Kategori
CELLSCPP-187 Spara form till bildformat Ny funktion
CELLSCPP-178 Stöd TSV format som också är känt som TabDelimited format Förbättring
CELLSCPP-123 Problem med stark och svag referens i formtyp Insekt
CELLSCPP-124 Ta bort cykelreferens för Shape 2007 Insekt
CELLSCPP-184 Problem med statisk medlemsvariabelöversättning Insekt

Offentlig API och bakåtinkompatibla ändringar

Följande är en lista över alla ändringar som gjorts för allmänheten API, såsom tillagda, bytt namn, borttagna eller utfasade medlemmar samt alla icke-bakåtkompatibla ändringar som gjorts till Aspose.Cells for C++. Om du har frågor om någon ändring som anges, vänligen ta upp den på supportforumet Aspose.Cells.