Aspose.Cells för CPP 19.11 Release Notes

Nyckel Sammanfattning Kategori
CELLSCPP-218 Stöd för att lägga till någon slags återuppringningshändelse/mekanism som meddelar konverteringens fortskridande (t.ex. Excel till PDF) Ny funktion
CELLSCPP-220 Fixa x64 debug mode crush samtidigt som du integrerar andra C++-produkter Ny funktion

Offentlig API och bakåtinkompatibla ändringar

Följande är en lista över alla ändringar som gjorts för allmänheten API, såsom tillagda, bytt namn, borttagna eller utfasade medlemmar samt alla icke-bakåtkompatibla ändringar som gjorts till Aspose.Cells for C++. Om du har frågor om någon ändring som anges, vänligen ta upp den på supportforumet Aspose.Cells.

Lägg till IPdfSaveOptions::SetIPageSavingCallback Lägg till IPdfSaveOptions::GetIPageSavingCallback Lägg till PageSavingArgs::GetPageIndex Lägg till PageSavingArgs::GetPageCount Lägg till PageStartSavingArgs::SetToOutput Lägg till PageStartSavingArgs::IsToOutput Lägg till PageEndSavingArgs::HasMorePages Lägg till PageEndSavingArgs::SetHasMorePages