Aspose.Cells för CPP 19.4 Release Notes

Nyckel Sammanfattning Kategori
CELLSCPP-209 Stöd 64bits(x64) lib i nuget i felsökningsläge Ny funktion
CELLSCPP-210 Undantag vid anrop av CalculateFormula() Insekt

Offentlig API och bakåtinkompatibla ändringar

Följande är en lista över alla ändringar som gjorts för allmänheten API, såsom tillagda, bytt namn, borttagna eller utfasade medlemmar samt alla icke-bakåtkompatibla ändringar som gjorts till Aspose.Cells for C++. Om du har frågor om någon ändring som anges, vänligen ta upp den på supportforumet Aspose.Cells.