Aspose.Cells för CPP 21.1 Release Notes Windows

Contents
[ ]
Nyckel Sammanfattning Kategori
CELLSCPP-269 Åtgärda problem med lastningslicens Insekt
CELLSCPP-270 Fixa konvertera till PDF-problem Insekt
CELLSCPP-271 Stöd SetDPI-funktionen Ny funktion