Aspose.Cells för CPP 21.10 Release Notes Linux

Contents
[ ]

Vi är glada att kunna meddela lanseringen av Aspose.Cells for C++ 21.10 för Linux.

Nyckel Sammanfattning Kategori
CELLSCPP-478 Uppgradera boostmodul för Windows Förbättring
CELLSCPP-483 Uppgradera boostmodul för Linux Förbättring