Aspose.Cells för CPP 21.5 Release Notes Windows

Contents
[ ]
Nyckel Sammanfattning Kategori
CELLSCPP-274 Fixa konvertera till pdf-problem Insekt
CELLSCPP-276 Stöd SHA256-verifiering för licenssignatur Ny funktion
CELLSCPP-277 Stöd PDF/A-1a-överensstämmelse - IPdfSaveOptions Ny funktion
CELLSCPP-279 Konverterad PDF är inte bra formaterad Insekt