Aspose.Cells for JasperReports 20.12 Release Notes

Nyckel Sammanfattning Kategori
CELLSJR-4 Supportlicens för produkten “Aspose.Total for JasperReports”

Offentlig API och bakåtinkompatibla ändringar

Följande är en lista över alla ändringar som gjorts för allmänheten API, såsom tillagda, bytt namn, borttagna eller utfasade medlemmar samt alla icke-bakåtkompatibla ändringar som gjorts till Aspose.Cells for JasperReports. Om du har frågor om någon ändring som anges, vänligen ta upp den på supportforumet Aspose.Cells.