Åtkomst till Cells i ett arbetsblad

Åtkomst till Cells i ett arbetsblad

Vi kan komma åt vilken cell som helst i ett kalkylblad med hjälp av API eller Aspose.Cells.GridDesktop. Det kan finnas tre möjliga sätt att komma åt celler enligt följande:

  • Använder Cell Namn
  • Använder Cell:s rad- och kolumnindex
  • Fokusera Cell

Låt oss diskutera alla ovanstående tre tillvägagångssätt en efter en.

Använder Cell Namn

Alla celler i ett kalkylblad har ett unikt namn. Till exempel A1, A2, B1, B2 etc. Aspose.Cells.GridDesktop tillåter utvecklare att komma åt vilken cell som helst genom att använda dess cellnamn. Allt vi behöver göra är att bara skicka cellnamnet (som ett index) tillCells samling avArbetsblad.

Använder Cell:s rad- och kolumnindex

En cell i ett kalkylblad kan också kännas igen med hjälp av dess plats i termer av dess rad- och kolumnindex. Allt vi behöver göra är att bara skicka cellens rad- och kolumnindex till cellenCells samling avArbetsblad.

Fokusera Cell

Om du inte vet exakt vad vilken cell ska nås. Då låter Aspose.Cells.GridDesktop dig också komma åt en cell som för närvarande är i fokus för en användare. Med den här funktionen kan du tillåta en användare att välja valfri cell och sedan kan du komma åt den cellen i backend. Det kan helt enkelt uppnås genom att användaGetFocusedCell metod förArbetsblad.