Lägg till eller infoga ett arbetsblad

Lägga till ett arbetsblad

För att lägga till ett kalkylblad med Aspose.Cells.GridDesktop, följ stegen nedan:

  1. Lägg till Aspose.Cells.GridDesktop-kontroll i ett formulär.
  2. Anropa kalkylbladssamlingens Lägg till metod i GridDesktop-kontrollen.

Många överbelastade versioner av Add-metoden finns tillgängliga. Med den ovan överbelastade versionen läggs till exempel ett kalkylblad till i Excel-filen med ett standardarknamn. Med andra överbelastade versioner av Add-metoden är det möjligt att definiera namnet som visas nedan i exemplet.

Infoga ett arbetsblad

För att infoga ett kalkylblad med Aspose.Cells.GridDesktop, följ stegen nedan:

  1. Lägg till Aspose.Cells.GridDesktop-kontrollen i ett formulär.
  2. Anropa Worksheets-samlingens Insert-metod i GridDesktop-kontrollen.