Lägger till Cell Skydd i kalkylblad

Skydda Cell med Aspose.Cells.GridDesktop

Följande exempelkod skyddar alla celler inom områdetA1:B1 av det aktiva kalkylbladet för GridDesktop. När du dubbelklickar på valfri cell i det här intervallet kommer du inte att kunna redigera. Det kommer att göra dessa celler skrivskyddade.