Aspose.Cells for .NET 7.4.2 Release Notes

Contents
[ ]

\1) Aspose.Cells

Nya egenskaper

41494 - Kopiera makron i XSLM-fil

Förbättringar

Undantag

41490 - Undantag: Olagliga tecken i sökvägen

41487 - Fel hittades på metoden GetNamedRanges().

Buggar

41440 - Prickad linje Utgåva - Ark-till-bild

41470 - Angående konvertera arbetsbok-till-PDF-fil

41442 - ToTiff-funktion: Nummerjusteringsproblem

41439 - ToTiff-funktion: Gränsproblem

41437 - ToTiff-funktion: Valutafrågor

41464 - Ogiltig Excel-fil efter lagring

41409 - Problem med att uppdatera pivottabellen

\2) Aspose.Cells.GridWeb

Nya egenskaper

41459 - Använda GridWeb i JavaScript

Buggar

41414 - Referensformelfel/problem