Anpassa rad- och kolumnrubriker

Anpassa radhuvud

Så här anpassar du rubriken eller bildtexten för en rad:

  1. Lägg till Aspose.Cells.GridWeb-kontrollen till ett webbformulär.
  2. Öppna kalkylbladet i GridWorksheetCollection.
  3. Ställ in bildtexten för valfri angiven rad.

Rubrikerna på rad 1 och 2 har anpassats

todo:image_alt_text

Anpassa kolumnrubrik

Så här anpassar du rubriken eller bildtexten för en kolumn:

  1. Lägg till Aspose.Cells.GridWeb-kontrollen till ett webbformulär.
  2. Öppna kalkylbladet i GridWorksheetCollection.
  3. Ställ in bildtexten för en viss kolumn.

Rubrikerna i kolumn 1, 2 och 3 har anpassats

todo:image_alt_text