Standardteckensnitt och teckensnittsfärg för GridDesktop

Möjliga användningsscenarier

Ibland vill du ändra standardteckensnittet och teckensnittsfärgen för GridDesktop. Använd följande två egenskaper för detta ändamål. Du kan komma åt dessa egenskaper vid Design Time eller Runtime beroende på dina behov.

  • GridDesktop.DefaultCellFont
  • GridDesktop.DefaultCellFontColor

Ändra standardteckensnitt och teckensnittsfärg vid designtid

Följande skärmdump visar hur du ändrar standardteckensnitt och teckensnittsfärg för GridDesktop vid designtid.

todo:image_alt_text

Ändra standardteckensnitt och teckensnittsfärg vid körning

Följande exempelkod förklarar hur du ändrar standardteckensnitt och teckensnittsfärg för GridDesktop vid körning.

 //Assign your desired Font object to DefaultCellFont property

System.Drawing.Font fnt = new System.Drawing.Font("Arial Black", 18);

this.gridDesktop1.DefaultCellFont = fnt;

//Assign your desired Font color to DefaultCellFontColor property

this.gridDesktop1.DefaultCellFontColor = System.Drawing.Color.Blue;