Ta bort rader och kolumner

Ta bort rader

Så här tar du bort en rad från ditt kalkylblad:

  1. Lägg till Aspose.Cells.GridWeb-kontrollen till ett webbformulär.
  2. Öppna kalkylbladet du tar bort rader från.
  3. Ta bort en rad från kalkylbladet genom att ange dess radindex.

Ta bort kolumner

Så här tar du bort en kolumn från ditt kalkylblad:

  1. Lägg till Aspose.Cells.GridWeb-kontrollen till ett webbformulär.
  2. Öppna kalkylbladet du vill ta bort kolumner från.
  3. Ta bort en kolumn från kalkylbladet genom att ange dess kolumnindex.