Visa och dölj rullningslister

Styra rullningslistens synlighet

För att kontrollera rullningslistens synlighet i GridDesktop, använd egenskaperna IsVerticalScrollBarVisible och IsHorizontalScrollBarVisible. Exemplen nedan visar hur man döljer och visar rullningslister.

Programmeringsexempel: Döljer rullningslister

Om du vill dölja rullningslister ställer du in egenskaperna som styr synligheten till false.

Programmeringsexempel: Gör rullningslister synliga

Om du vill göra rullningslister synliga ställer du in egenskaperna som styr synlighet till sant.