Exportera data från Grid

Exportera rutinnehåll

Exportera till en specifik datatabell

För att exportera Grid-innehållet till ett specifikt DataTable-objekt, följ stegen nedan: Lägg till Aspose.Cells.GridDesktop-kontroll till dinForm.

  • Skapa ett specifikt DataTable-objekt enligt dina behov.
  • Exportera data för en valdArbetsblad till ditt angivna DataTable-objekt.

I exemplet nedan har vi skapat ett specifikt DataTable-objekt med fyra kolumner inuti. Slutligen exporterade vi kalkylbladsdata (med början från första cellen med 69 rader och 4 kolumner) till ett DataTable-objekt som redan skapats av oss.

Exempel:

Exportera till en ny datatabell

Ibland kanske utvecklare inte är intresserade av att skapa sitt eget DataTable-objekt och kan ha ett enkelt behov av att bara exportera kalkylbladsdata till ett nytt DataTable-objekt. Det skulle vara det snabbaste sättet för utvecklarna att bara exportera kalkylbladsdata.

I exemplet nedan har vi försökt ett annat sätt att förklara användningen av ExportDataTable-metoden. Vi har tagit referensen till det kalkylblad som för närvarande är aktivt och sedan exporterade vi hela data från det aktiva kalkylbladet till ett nytt DataTable-objekt. Nu kan detta DataTable-objekt användas på vilket sätt en utvecklare vill. Bara för ett exempel kan en utvecklare binda detta DataTable-objekt till ett DataGrid för att se data.

Exempel: