Filtrera data

Filtrera data

Vi implementerar både Auto-Filter och Custom Data Filter-funktioner i det här exemplet. Vi fyller i en datalista i GridDesktop, aktiverar Auto-Filter-funktionen och söker sedan efter filtrerade rader baserat på vissa kriterier.

Auto-Filter

Anpassat datafilter