Formatera ett intervall på Cells

Ställa in teckensnitt och stil för ett intervall på Cells

Innan vi pratar om formateringsinställningar (som vi redan har pratat mycket om i våra tidigare ämnen), bör vi veta om hur man skapar en rad celler. Tja, vi kan skapa en rad celler med hjälp avCellRange klass vars konstruktor tar några parametrar för att specificera cellintervallet. Vi kan specificera cellintervallet med hjälp avNamn ellerRad- och kolumnindex av start- och slutceller.

När vi har skapat enCellRange objekt så kan vi använda de överbelastade versionerna avSetStyle, SetFont & SetFontColor metoder för arbetsblad som kan ta enCellRange objekt för att tillämpa formateringsinställningar på det angivna cellintervallet.

Låt oss kolla in ett exempel för att förstå detta grundläggande koncept.