Frys och Unfreeze rutor

Fryser rader och kolumner

Så här fryser du ett visst antal rader och kolumner:

  1. Lägg till Aspose.Cells.GridWeb-kontrollen till ett webbformulär.
  2. Få tillgång till ett arbetsblad.
  3. Frys ett antal rader och kolumner.

Frigör rader och kolumner

Så här låser du upp rader och kolumner:

  1. Lägg till Aspose.Cells.GridWeb-kontrollen till ett webbformulär.
  2. Få tillgång till ett arbetsblad.
  3. Frigör rader och kolumner.