anpassad lokalisering

Contents
[ ]

exempel

lägg först till en ny resursfil: customtest.resx

anpassad resurs

//suppose your application with name space: myapp
   ResourceManager rm = new ResourceManager("myapp.customtest", Assembly.GetExecutingAssembly());
   gridDesktop1.SetCustomResourceManager(rm);

Efter att ha kört ovanstående kod visar menyalternativen:

visa menyn