Hantera kolumnfilterserversidehändelser

Hantera serversideshändelse vid tillämpning av kolumnfilter

Det finns två huvudhändelser som beskrivs nedan.

  1. OnBeforeColumnFilter: Utlöses innan filtret kommer att tillämpas på en kolumn.
  2. OnAfterColumnFilter: Utlöses efter att filtret har applicerats på en kolumn.

Här är ASPX-skriptet för Aspose.Cells.GridWeb-komponenten för att lägga till och tilldela ovannämnda händelser.

Dessa händelser kan användas för att få användbar information om filtreringsprocessen såsom kolumnindex och värde på vilket filter måste tillämpas. Följande är utdraget som visar användningen av OnBeforeColumnFilter-händelsen för att hämta kolumnindexet och värdet som användaren har valt på GridWeb UI för filtrering.

Å andra sidan, om kravet är att få antal filtrerade rader efter att filtret har tillämpats kan du använda händelsen OnAfterColumnFilter som visas nedan.