Hantera händelser efter borttagning av kolumner och rader i GridDesktop

Möjliga användningsscenarier

Aspose.Cells för GridDesktop har lagt till två nya händelser, dvs AfterDeleteColumns och AfterDeleteRows som visas i följande skärmdump. Dessa händelser aktiveras när du tar bort kolumner respektive rader.

todo:image_alt_text

Hantera händelser efter borttagning av kolumner och rader i GridDesktop

Följande exempelkod förklarar hur du använder AfterDeleteColumns och AfterDeleteRows-händelser. När du tar bort några kolumner eller rader kommer den givna funktionen att anropas och visa en meddelanderuta som visar indexet för den raderade kolumnen eller raden.

Exempelkod

 private void gridDesktop1_AfterDeleteColumnsAndRows(object sender, Aspose.Cells.GridDesktop.WorksheetEventArgs args)

{

  if(args.SheetEvents == Aspose.Cells.GridDesktop.WorksheetEvents.ColumnDeleted)

  {

    MessageBox.Show("Deleted Column Index: " + args.Index);

  }

  if (args.SheetEvents == Aspose.Cells.GridDesktop.WorksheetEvents.RowDeleted)

  {

    MessageBox.Show("Deleted Row Index: " + args.Index);

  }

}