Hur man använder Aspose.Cells.GridWeb med .NET Core

Använd Aspose.Cells.GridWeb med .NET Core

Det här ämnet visar hur du använder Aspose.Cells.GridWeb genom att göra en exempelwebbplats i Visual Studio 2019. Processen har delats upp i steg.

Steg 1: Skapa ett nytt projekt

 1. Öppna Visual Studio 2019.
 2. FrånFil menyn, väljNy , dåProjekt. Skapa ett nytt projekt dialogrutan öppnas.
 3. VäljASP.NET Core Web Application från Visual Studio installerade projektmallar och klickaNästa.

todo:image_alt_text

 1. Ange en plats där platsen och namnet på projektet och klickaSkapa.

todo:image_alt_text

 1. VäljWebbapplikation (Model-View-Controller) mall och se till attASP .NET Core 2.1 är vald.

todo:image_alt_text

 1. KlickSkapa.

Steg 2: Kontrollera den ursprungliga vyn

Att köra det nyskapade projektet visar standardmallen i webbläsaren som visas i bilden nedan.

todo:image_alt_text

Steg 3: Lägger till Aspose.Cells.GridWeb

 1. Lägg till följande Nuget-paket till projektet

 1. Lägg till Aspose.Cells.GridWeb Package

todo:image_alt_text

 1. Lägg till följande i filen _ViewImports.cshtml i mappen Views.

Filen kommer att se ut så här efter ändringarna

todo:image_alt_text

 1. Lägg in följande kod i HomeController’s Index-metoden.

todo:image_alt_text

 1. Lägg till följande kod iIndex.cshtml fil i Visa > Hemkatalog.

Filen kommer att se ut så här efter ändringen.

todo:image_alt_text

 1. Lägg till sessionsstöd och GridScheduedService i filen Startup.cs
 2. Lägg till följande kodavsnitt i metoden ConfigureServices.

todo:image_alt_text

 1. Lägg till följande kodavsnitt i konfigureringsmetoden.

todo:image_alt_text

 1. Lägg den senaste acw_clienten i katalogen: wwwroot/js
 2. Lägg tillAcwController Controllers för att hantera acw-ruttkartan som kan tillhandahålla alla standardoperationer för allmänna redigeringsåtgärder.

todo:image_alt_text

Steg 4: Testa appen

Om du kör appen kommer resultatet att likna det som visas i bilden nedan.

todo:image_alt_text