Importera data från en datatabell till rutnät

Contents
[ ]

Exempel

Så här importerar du innehållet i en datatabell med Aspose.Cells.GridDesktop-kontroll:

  1. Lägg till Aspose.Cells.GridDesktop-kontroll i ett formulär.
  2. Skapa ett DataTable-objekt som innehåller data som ska importeras.
  3. Få referensen till ett önskat arbetsblad.
  4. Importera datatabellens innehåll till kalkylbladet.
  5. Ställ in kolumnrubrikerna i kalkylbladet enligt kolumnnamnen i datatabellen.
  6. Ställ in bredden på kolumnerna, om så önskas/
  7. Visa arbetsbladet.

I exemplet nedan har vi skapat ett DataTable-objekt och fyllt det med en del data hämtade från en databastabell med namnet Products. Slutligen har vi importerat data från det DataTable-objektet till ett önskat kalkylblad med Aspose.Cells.GridDesktop.