Infoga rader och kolumner

Infoga rader

Så här infogar du en rad var som helst i ett kalkylblad:

  1. Lägg till kontrollen Aspose.Cells.GridWeb i webbformuläret.
  2. Öppna kalkylbladet du lägger till rader i.
  3. Infoga en rad genom att ange ett radindex där raden ska infogas.

Infoga kolumner

Så här infogar du en kolumn på valfri plats i ett kalkylblad:

  1. Lägg till Aspose.Cells.GridWeb-kontrollen till ett webbformulär.
  2. Öppna kalkylbladet du lägger till kolumner i.
  3. Infoga en kolumn genom att ange kolumnindex där kolumnen ska infogas.