Hantera kommentarer i ett arbetsblad

Lägger till kommentarer

För att lägga till en kommentar till en cell med Aspose.Cells.GridDesktop, följ stegen nedan:

  • Lägg till Aspose.Cells.GridDesktop-kontroll till dinForm
  • Få åtkomst till alla önskadeArbetsblad
  • Lägg tillKommentar till kalkylbladet genom att ange cellen (med dess namn eller rad- och kolumnnummer) där kommentaren ska läggas till.

Koden nedan kommer att lägga till kommentarer tillb2 ochb4 celler i arbetsbladet.

Kommentarer samling iArbetsblad objekt ger en överbelastadLägg till metod. Utvecklare kan använda vilken överbelastad version som helst avLägg till metod enligt deras specifika behov.

Åtkomst till kommentarer

För att komma åt och ändra en befintlig kommentar i kalkylbladet kan utvecklare komma åt kommentaren frånKommentarer samling avArbetsblad genom att ange cellen (med cellnamn eller dess plats i termer av rad- och kolumnnummer) där kommentaren infogas. När kommentaren har nåtts kan utvecklare ändra dess text under körning.

Ta bort kommentarer

För att ta bort en befintlig kommentar kan utvecklare helt enkelt komma åt ett önskat kalkylblad och sedanTa bort kommentar frånKommentarer samling avArbetsblad genom att ange cellen (med dess namn eller rad- och kolumnnummer) som innehåller kommentaren.