Hantera GridDesktops kontextmeny

Introduktion

Klassen ContextMenuManager används för att hantera snabbmenyalternativen. GridDesktop.ContextMenuManager-attributet hämtar instansen av ContextMenuManager-objektet. Till exempel får eller ställer attributet ContextMenuManager.MenuItemAvailable_Copy ett värde som anger om snabbmenyalternativet Copy är tillgängligt eller inte. På samma sätt har vi alla motsvarande attribut för olika kontextmenyalternativ.

VIKTIG: Som standard är alla snabbmenyalternativ synliga i listan.

Hantera snabbmenyn

Döljer kontextmenyobjekt

För att utföra denna uppgift tar vi först en titt på standardkontextmenyn som GridDesktop har.

GridDeskops standardmeny

todo:image_alt_text

Göm nu några menyalternativ med koden nedan:

Efter att ha kört ovanstående kod kommer vissa menyalternativ inte att vara synliga för användarna:

Vissa menyalternativ är dolda

todo:image_alt_text

Lägga till nya menyalternativ

Lägg till ett nytt snabbmenyobjekt till listan med hjälp av följande kodavsnitt.

Vi anger också en händelsehanterare för det nya kommandot/alternativet.

Efter exekvering av ovanstående kod kan ett nytt menyalternativ ses i snabbmenyn. Ett meddelande visas också när cellen klickas.

Ett nytt menyalternativ läggs till i listan

todo:image_alt_text