Sammanfoga och ta bort Cells i GridDesktop

Slår ihop Cells

För att slå samman celler till en enda stor cell, följ stegen nedan:

  • Få åtkomst till alla önskadeArbetsblad
  • Skapa enRäckvidd Cells ska slås samman
  • Sammanfoga intervallet av celler till en stor cell

Du kan användaSammanfoga metod avArbetsblad för att slå samman celler. Däremot kan ett cellintervall definieras med hjälp avCellRange objekt.

Avslutar Cells

För att ta bort en stor cell till många celler, följ stegen nedan:

  • Få åtkomst till alla önskadeArbetsblad
  • Åtkomst till den sammanslagna cellen som måste tas bort
  • Avsluta den stora cellen in i många celler med platsen för den sammanslagna cellen

Du kan användaAvsluta metod avArbetsblad för att ta bort en cell med hjälp av dess plats.