Flytta arbetsblad

Flytta kalkylblad i en arbetsbok

Aspose.Cells.GridDesktop tillhandahåller en metod, Aspose.Cells.GridDesktop.WorksheetCollection.MoveTo(), som används för att flytta ett kalkylblad till det angivna indexet. Den tar indexen (nollbaserade) för källarbetsbladet och målarbetsbladet som parametrar. Det används i princip för att flytta ett kalkylblad till en annan plats i samma kalkylblad.

Följande exempel visar hur du flyttar ett kalkylblad till en annan plats i arbetsboken.