Skydda rader och kolumner

Skyddar Cells i rader och kolumner

Gör rader och kolumner skrivskyddade

Ett sätt att skydda rader och kolumner i ett kalkylblad är att göra cellerna läsbara. Då kan de inte raderas av slutanvändare.

Så här gör du rader och kolumner läsbara:

  1. Lägg till Aspose.Cells.GridWeb-kontrollen till ett webbformulär.
  2. Öppna GridWorksheet i samlingen.
  3. Ställ in önskade celler i rader eller kolumner för att endast läsas.

Begränsa kontextmenyalternativ

Aspose.Cells.GridWeb tillhandahåller en snabbmeny som slutanvändare kan använda för att utföra operationer på kontrollen. Menyn innehåller många alternativ för att manipulera celler, rader och kolumner.

Komplettera kontextuella alternativ

todo:image_alt_text

Det är möjligt att begränsa alla typer av operationer på klientsidan på rader och kolumner genom att begränsa de tillgängliga alternativen i snabbmenyn. Det kan göras genom att ställa in egenskaperna EnableClientColumnOperations och EnableClientRowOperations för GridWeb-kontrollen till false. Det är också möjligt att begränsa användare från att frysa rader och kolumner genom att ställa in GridWeb-kontrollens EnableClientFreeze-egenskap till false.

Snabbmeny efter begränsning av rad- och kolumnalternativ

todo:image_alt_text