Läsa datavalideringar i Excel-fil med Aspose.Cells.GridDesktop

Läsa datavalideringar i Excel-fil med Aspose.Cells.GridDesktop

Följande exempelkod importerarexempel på excel-fil som innehåller en delDatavalideringar inuti GridDesktop.

Efter att ha importerat filen till GridDesktop när vi försöker ändra värdet på cell A2 större än 100 som dyker uppValideringsfelmeddelanderuta.