Ta bort ett arbetsblad

Ta bort ett arbetsblad

För att ta bort ett kalkylblad med Aspose.Cells.GridDesktop-kontroll, följ stegen nedan:

  1. Lägg till Aspose.Cells.GridDesktop-kontrollen i ett formulär.
  2. Anropa kalkylbladssamlingens Remove-metod i GridDesktop-kontrollen.

Använda kalkylbladsindex

I detta tillvägagångssätt, skicka helt enkelt kalkylbladsindexet (i kalkylbladssamlingen i rutnätet) för det kalkylblad som ska tas bort.

Använder kalkylbladsnamn

Om namnet på kalkylbladet är känt är det möjligt att ta bort ett specifikt kalkylblad genom att ange dess namn.