Spara en Excel-fil

Introduktion

För att spara innehållet i Aspose.Cells.GridDesktop-kontroll som en Excel-fil, tillhandahåller Aspose.Cells.GridDesktop följande metoder.

  1. Sparar som en fil
  2. Spara som en ström

Sparar fil

Skapa ett skrivbordsprogram och lägg till två knappar med en GridControl-kontroll i formuläret. Ställ in textegenskaper för knappar somSpara som fil ochSpara som Stream respektive.

Sparar som en fil

Skapa Click-händelsen förSpara som fil knappen och klistra in följande kod i den.

Spara som en ström

Ibland kan det krävas av utvecklare att spara sitt Grid-innehåll i en ström (till exempel MemoryStream). För att underlätta denna uppgift stöder Aspose.Cells.GridDesktop-kontroll också att spara Grid-data i en ström. Skapa Click-händelsen förSpara som Stream knappen och klistra in följande kod i den.