Dela paneler i GridDesktop-arbetsbladet

Möjliga användningsscenarier

Microsoft Excel låter dig dela fönster med hjälp av menykommandot Visa > Dela. Aspose.Cells tillhandahåller också denna funktion. Använd metoderna GridDesktop.DoSplit() och GridDesktop.UnDoSplit() för att dela och dela upp rutor i GridDesktop-kalkylbladet.

Dela paneler i GridDesktop-arbetsbladet

Följande skärmdumpar visar GridDesktop före delade plan och efter delade plan.

GridDesktop före delade paneler

todo:image_alt_text

GridDesktop efter delade paneler

todo:image_alt_text