Text flödar över från GridDesktop-cellen om den är för lång

Möjliga användningsscenarier

Microsoft Excel fyller över texten när nästa intilliggande celler är tomma och texten är för lång för att passa in i cellen. Aspose.Cells för GridDesktop stöder också den här funktionen. Den här funktionen stöddes dock inte i tidigare versioner av GridDesktop t.ex. 17.11, 17.10 etc. De nyare versionerna från 17.12 och framåt stöder denna funktion.

Text flödar över från GridDesktop-cellen om den är för lång

Följande skärmdump visar att texten svämmar över från GridDesktop-cellen när den är för lång för att passa inuti cellbredden. Skärmdumpen visar beteendet hos nyare och äldre versioner av GridDesktop relaterat till textspillet. Som du kan se på skärmdumpen stöds funktionen från 17.12 och framåt.

Skärmdump

todo:image_alt_text