Uppgradera Aspose.Grid.Web till Aspose.Cells.GridWeb

Uppgradering till Aspose.Cells.GridWeb

Aspose.Grid.Webanvändare kan stöta på problem med att använda nya Aspose.Cells.GridWeb när de uppgraderar till den. Det bör noteras att Aspose.Grid.Web har bytt namn och blivit en del av Aspose.Cells så vi kommer inte att fortsätta eller göra ändringar i äldre versioner av kontrollen.

Det är inte svårt att uppgradera till den senaste Aspose.Cells.GridWeb-komponenten.

Följande är namnutrymmeslistan och andra attribut/taggar som ändras nu:

 1. Namnutrymmet Aspose.Grid.Web har bytt namn till Aspose.Cells.GridWeb.
 2. Namnutrymmet Aspose.Grid.Web.Data har bytt namn till Aspose.Cells.GridWeb.Data.
 3. Namnutrymmet Aspose.Grid.Web.Design har bytt namn till Aspose.Cells.GridWeb.Design.
 4. Namnutrymmet Aspose.Grid.Formula bytte namn till Aspose.Cells.GridFormula, och med de senaste utgåvorna av komponenten togs nämnda namnutrymme helt bort från det offentliga API.
 5. Taggen agw:GridWeb har ändrats till acw:GridWeb i aspx-formen.
 6. Den äldre Aspose.Grid.Webklientsökvägen, agw_klient, har ändrats till acw_klient för Aspose.Cells.GridWeb .
 7. Klientsökvägsinställningen i web.config-filen, till exempel:
 <appSettings> 

  <add key="aspose.grid.web.agw_client_path" value="/agw_client/" />

  <add key="aspose.grid.web.force_script_path" value="true" />

</appSettings>

har ändrats till

 <appSettings>

  <add key="aspose.cells.gridweb.acw_client_path" value="/acw_client/" />

  <add key="aspose.cells.gridweb.force_script_path" value="true" />

</appSettings>