Använder Format Painter

Använder Format Painter

Funktionen avFormatmålare kräver att användare väljer en cell vars formateringsinställningar du vill tillämpa på andra celler och sedan anroparStartFormatPainter metodGridDesktop. Det finns två lägen för formatmålare enligt följande:

  • Använder Format Painter en gång
  • Använd alltid Format Painter

Använder Format Painter en gång

Om utvecklare vill använda funktionen i formatmålare bara en gång för att tillämpa formateringsinställningarna för en fokuserad cell på en enskild cell kan de göra det genom att anropaStartFormatPainter metod och godkänt afalsk värde till det. Dettafalsk värde kommer att förbjuda formatmålare från att måla för alltid.

Använd alltid Format Painter

Att använda formatmålare är alltid en användbar funktion när vi behöver tillämpa formateringsinställningarna på mer än en cell. Utvecklare kan uppnå den här funktionen genom att helt enkelt ringaStartFormatPainter metod och godkänt aSann värde till det.

Den här typen av formatmålare fortsätter att måla för evigt om vi inte stoppar det. Så för att stoppa formatmålare från att alltid måla kan vi helt enkelt ringaEndFormatPainter metod avGridDesktop.