Använder namngivna intervall

Lägga till/refera till namngivna intervall i formler

GridDesktop-kontrollen stöder import/export av namngivna intervall i Excel-filerna, den tillhandahåller två klasser (namn ochNamnsamling) för att arbeta med namngivna intervall.

Följande kodavsnitt hjälper dig hur du använder dem.