Använda funktionen Ångra och Gör om

Utför Ångra och Gör om

Följande API:er är tillgängliga för uppgiften. Beskrivningen ges med varje API, kontrollera dem.

  • GridDesktop.EnableUndo - attribut: Det indikerar om funktionen Ångra är aktiverad, standardvärdet är “falskt”.
  • UndoManager – klass: Den används för att hantera operationen ångra/gör om.
  • GridDesktop.UndoManager – attribut: Den får instansen avUndoManager objekt.
  • UndoManager.Ångra – metod: Den utför en ångra-operation.
  • UndoManager.Redo - metod: Den utför redo-operationen.
  • UndoManager.ClearStack – metod: Den rensar ångra/gör om-stacken.
  • UndoManager.UndoStepsCount – attribut: Den får räkningen av aktuella tillgängliga ångra steg.
  • UndoManager.RedoStepsCount – attribut: Den får räkningen av aktuella tillgängliga redo-steg.
  • UndoManager.UndoStackSize – attribut: Den får/ställer in storleken på ångra stack.

Ångra

Följande exempelkod visar hur man implementerar Ångra-operationen med GridDesktop API.

Göra om

Följande exempelkod visar hur man implementerar Redo-operationen med GridDesktop API.