Aspose.Cells for Python via .NET 22.7 Release Notes

Contents
[ ]
Nyckel Sammanfattning Kategori
CELLSPYTHONNET-55

Filformat och konverteringar

- XLS, SpreadsheetML (XLSX, XML),XLSB, XLSM, DOCX, PPTX, JSON, Comma Separated Value (CSV), HTML, OpenDocument Spreadsheet (ODS), PDF, Tab Delimited, Plain Text (TXT) and popular image formats including TIFF, JPG, PNG, BMP och SVG.

Ny funktion
CELLSPYTHONNET-56

Rendering och tryckning

- Återge kalkylblad till vektorbilder (EMF)

- Återge kalkylblad till rasterbilder (Multipage TIFF, GIF)

- Återge kalkylblad till rasterbilder (PNG, JPEG, etc.)

- Återge kalkylark till PDF med hög kvalitet

Ny funktion
CELLSPYTHONNET-57

Kalkylbladsinnehållsfunktioner

Kopiera eller flytta kalkylblad i eller mellan arbetsböcker

- Infoga bilder, skapa konventionella och anpassade diagram och ställ in gradientbakgrund för diagram med API

- Lägg till kommentarer till celler

- Microsoft Excel 2007/2010 teman och färger

- Skapa automatiska filter

- Implementera datavalideringar

- Implementera datasortering

- Hitta och ersätt text

- Sammanfoga/dela Cells

- Gruppera/dela upp rader och kolumner

- Skapa anpassade sidbrytningar

- Beräkna komplexa Excel-formler

- Stöd för avancerad villkorlig formatering som stöds i Microsoft Excel 2007/2010

- Frys/lås upp rutor

- Infoga hyperlänkar för att länka data

- Implementera smarta markörer

- Ange inställningar för dokumentegenskaper

- Skydda/avskydda arbetsblad

- Ange avancerade skyddsalternativ som introducerats i Excel XP och senare versioner

- Skapa listobjekt/Microsoft Excel-tabeller

- Skapa delsummor

- Infoga formulärkontroller och andra ritningsformer/objekt

Skapa pivottabeller och pivotdiagram

- Bevara eller ta bort addin, VBA, makron

- Manipulera namngivna intervall

- Lägg till, bevara eller extrahera OLE-objekt från kalkylarken.

- Implementera Microsoft Excel sparklines

- Kryptera filer

Ny funktion
CELLSPYTHONNET-58

Kalkylbladsformateringsfunktioner

- Använd alla teckenformatering i cellerna inklusive teckensnitt, färger, effekter, ramar och skuggning

- Tillämpa alla inställningar för talformat (stöds i Microsoft Excel) för cellerna

- Ställ in alla typer av textjusteringsinställningar

- Tillämpa olika typer av teckensnittsinställningar för cellerna

Tillämpa olika färger på celler, typsnitt, rutnät, grafiska objekt, etc.

- Använd olika RTF-formatering i en enda cell

- Tillämpa olika gränsinställningar på celler

- Applicera olika bakgrundsmönster på celler

- Tillämpa formatinställningar på ett kalkylblad, rad, kolumn eller ett cellintervall, etc.

Ny funktion
CELLSPYTHONNET-59

PageSetup-funktioner

- Justera sidans orientering, skalning, pappersstorlek

- Ange dina marginaler och sidcentrering

Skapa eller redigera din sidhuvud och/eller sidfot

- Ställ in utskriftsområde, skriv ut titlar eller aktivera rutnät, etc.

Ny funktion