Aspose.Cells for SharePoint 17.8 Release Notes

Contents
[ ]
Nyckel Sammanfattning Kategori
CELLSSP-61 Lägg till sidfot till flera filer Ny funktion
CELLSSP-60 Aspose.Cells for SharePoint 2016 Menyn meny inaktiverad Insekt
CELLSSP-62 Problem med Aspose.Cells for SharePoint 2016 förhandsgranskning av flera filer Insekt