Aspose.Cells for .NET 8.9.0 Sürüm Notları

1) Aspose.Cells

Anahtar Özet Kategori
CELLSNET-44574 Dosyayı HTML’e dışa aktarırken metni sağdan sola genişletme desteği Yeni özellik
CELLSNET-44561 Elektronik tablo oluşturulurken Varsayılan Yazı Tipini HTML olarak ayarlayabilme Yeni özellik
CELLSNET-44562 Elektronik tabloyu görüntülere dönüştürürken Varsayılan Yazı Tipi ayarlayabilme Yeni özellik
CELLSNET-44552 Pivot Tablonun yenilenmesi istisna oluşturuyor Böcek
CELLSNET-44542 Excel dosyası, HTML dosya biçiminde düzgün bir şekilde işlenmiyor Böcek
CELLSNET-44541 E-tablo HTML’e dönüştürülürken içerikler çakışıyor Böcek
CELLSNET-44520 XLSX, XLSB olarak yeniden kaydedildikten sonra Pivot Alanının açılır menüsü kayboluyor Böcek
CELLSNET-44518 XLSX, XLSB olarak yeniden kaydedildikten sonra e-tablo bozuluyor Böcek
CELLSNET-44501 Mevcut Pivot Tablodaki Verilerin Yenilenmesi ve Hesaplanması bozuk Excel dosyası oluşturuyor Böcek
CELLSNET-44447 Chart.ToImage yanlış görüntü oluşturuyor Böcek
CELLSNET-43656 HTML çıktısında bazı metin öğeleri biraz kısaltılmış Böcek
CELLSNET-44590 Üst bilgi ve alt bilgide özel karakterler bulunan Excel’i PDF’e dışa aktarma sorunu Böcek
CELLSNET-44517 SheetRender.ToImage kullanılarak görüntüye aralık oluşturulurken dikey hizalama yanlış Böcek
CELLSNET-44589 Aspose.Cells oluşturuldu EMF, Word belgesine eklendiğinde ve PDF’e dönüştürüldüğünde yanlış eksen etiketleri gösteriyor Böcek
CELLSNET-44586 Birden az boşluk, PDF’e düzgün bir şekilde dışa aktarılmaz Böcek
CELLSNET-44564 Oturum 0 altında oluşturulan Grafiğin EMF’i tüm içeriği göstermiyor Böcek
CELLSNET-44559 Chart.HasAxis yanlış değer gösteriyor Böcek
CELLSNET-44538 Boş PNG 0KB dosyası, XLSX’den HTML’e dönüştürülürken oluşturuldu Böcek
CELLSNET-44591 Cells.ClearContents, belirtilen aralığın altındaki hücreler için formülü kaldırır Böcek
CELLSNET-44577 Worksheet.Copy() ile ilgili sorun - Kopyalanan sayfada IV sütunundan sonraki tüm yorumlar eksik Böcek
CELLSNET-44573 Harici bir XLSX’den kopyalanan çalışma sayfalarındaki resimlerin boyutları orijinallerle aynı değil Böcek
CELLSNET-44571 Çalışma kitabını yeni çalışma kitabına kopyalamak okunamayan içerik hatası oluşturdu Böcek
CELLSNET-44568 Çalışma Kitapları kopyalanırken grafikteki Metin Kutusu kayboluyor Böcek
CELLSNET-44567 Çalışma kitabı kopyalanırken grafik renkleri kayboluyor Böcek
CELLSNET-44545 Formül, satırları kopyaladıktan ve formülleri hesapladıktan sonra “#NAME” hatası veriyor Böcek
CELLSNET-44544 Satırları kopyalayıp formülleri hesapladıktan sonra formül 0 ile değiştirilir Böcek
CELLSNET-44543 Dosya HTML’e dönüştürülürken şeklin dolgu biçimi kayboluyor Böcek
CELLSNET-41153 Ürünün son sürümleri kullanılarak baskı bölgesi biraz hareket ettirildi Böcek
CELLSNET-44599 Yalnızca 1 kayıtla liste nesnesi için toplamın gösterilmesi çalışma kitabını bozar Böcek
CELLSNET-44598 ShowTotals false olarak ayarlandıktan sonra yanlış ListObject boyutu Böcek
CELLSNET-44563 İstisna: “Giriş dizesi doğru biçimde değildi.” HTML dosya biçimini yüklerken İstisna
CELLSNET-44560 Çalışma kitabını kaydetme sorunu İstisna
CELLSNET-44558 WorksheetCollection.GetNamedRanges yönteminde ArgumentNullException İstisna
CELLSNET-44588 Bir çalışma sayfasında AutoFitColumns() çağrılırken ArgumentOutOfRangeException İstisna
CELLSNET-44556 Excel belgesi kaydedilirken istisna oluştu İstisna
CELLSNET-44554 CellsException: Cell’deki hata: C2-Length, Workbook ctor’da sıfırdan küçük olamaz İstisna
CELLSNET-44546 İstisna: Aspose.Cells API’leri tarafından şifrelenmiş bir Excel XLS dosyası açılırken “Geçersiz parola” İstisna

2) Aspose.Cells Izgara Süit

Anahtar Özet Kategori
CELLSNET-44515 Aspose.Cells.GridWeb’de bağlam menüsü öğeleri ekle/kaldır Yeni özellik
CELLSNET-44565 GridWeb için CellsHelper.GetVersion() API’i destekleyin Artırma
CELLSNET-44583 GridWeb kontrolünün yüksekliği, geri gönderiyi aşağı kaydırırken büyüyor Böcek
CELLSNET-44580 Kaydırma çubuğu IE11’de aşağı hareket eder ve bazen GridWeb ızgara biçimlendirmesini kaybeder Böcek
CELLSNET-44550 Oturum depolama yolu - Aspose.Cells.GridWeb belirtildikten sonra çağrı çalışmıyor Böcek
CELLSNET-44547 Sayfa dizini değiştirildiğinde Gridweb düzeni değiştirir Böcek
CELLSNET-44539 Telerik RadAjaxManager kontrolünün kaydedilmesi nedeniyle kaydırma veya sayfa değişikliğinden sonra Gridweb yenilenmiyor Böcek
CELLSNET-44537 GridWeb’de Dropdown’un yerleşim sorunu Böcek

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

HtmlSaveOptions.DefaultFontName özelliğini ekler

HTML dışa aktarılırken varsayılan yazı tipi adını belirtir, stil yazı tipi olmadığında varsayılan yazı tipi kullanılacaktır. Bu özellik null ise, Aspose.Cells orijinal yazı tipiyle aynı aileye sahip evrensel yazı tipini kullanır, varsayılan değer boştur.

PivotTable.IsExcel2003Compatible özelliğini ekler

PivotTable yenilenirken PivotTable’ın Excel2003 için uyumlu olup olmadığını belirtir. true ise, bir dize 255 karakterden küçük veya buna eşit olmalıdır, bu nedenle dize 255 karakterden büyükse kesilecektir. False ise, bir dize yukarıda belirtilen kısıtlamaya sahip olmayacaktır. Varsayılan değer doğrudur.

ImageOrPrintOptions.DefaultFont özelliğini ekler

Excel’deki karakterler unicode olduğunda ve hücre stilinde doğru yazı tipiyle ayarlanmadığında, PDF’de blok ve resim olarak görünebilirler. Bu karakterleri göstermek için MingLiu veya MS Gothic gibi bir Varsayılan Yazı Tipi ayarlayın. Bu özellik ayarlanmazsa, Aspose.Cells, bu unicode karakterleri göstermek için Sistemin varsayılan yazı tipini kullanır.

GridWeb’de GetVersion yöntemini ekler.

Yayın sürümünü edinin.