Aspose.Cells for PHP via Java 19.1 Sürüm Notları

Anahtar Özet Kategori
CELLSJAVA-41026 Excel 95/5.0 (XLS dosyaları) desteği Yeni özellik
CELLSJAVA-42778 XLSM yüklenirken “style textRotation 0 ile 180 arasında olmalıdır” istisnası Artırma
CELLSJAVA-42290 Grafiklerdeki Metin Kutularına eklenen kısa çizgiler ve kısa çizgiler, grafiğin PDF’inde düzgün şekilde oluşturulmuyor Böcek
CELLSJAVA-42750 PivotTable raporundaki sayfa alanlarının öğeleri alınamıyor Böcek
CELLSJAVA-42783 Oluşturulan HTML dosya biçiminde üstü çizili metinle ilgili sorun Böcek
CELLSJAVA-42784 Bazı hücrelerdeki veriler (örn. G7, H7, vb.), Excel’deki HTML/resim dönüştürmeye orijinal dosyadaki gibi işlenmez Böcek
CELLSJAVA-42797 Bazı stiller HTML girişinde işlenmez Böcek
CELLSJAVA-42807 Formül/işlev “ISOWEEKNUM” hesaplaması MS Excel ile aynı değil Böcek
CELLSJAVA-42794 ODS - XLSX - Metin rengi değişti Böcek
CELLSJAVA-42795 ODS - XLSX - Üstü çizili yazı tipi düzgün korunmadı Böcek
CELLSJAVA-42796 ODS - XLSX - Metin kutusu boyutları değiştirildi Böcek
CELLSJAVA-42798 ODS -> XLSX - Köprü çalışıyor ancak düz metin olarak gösteriliyor Böcek
CELLSJAVA-42802 ODS - XLSX, Yüzdeler çubuk grafik grafiğinde kayboluyor Böcek
CELLSJAVA-42803 Anahat “SummaryRowBelow”, XLSB dosya biçimi olarak kaydedilirken etkilenmez Böcek
CELLSJAVA-42757 Dosyaları dönüştürürken CellsException İstisna
CELLSJAVA-42799 XLSX dosya biçimi yüklenirken “java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: -32768” istisnası İstisna
CELLSJAVA-42800 Çalışma kitabı yüklenirken ArrayIndexOutOfBoundsException İstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API Aspose.Cells for PHP Aspose.Cells adresinde yapılan, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve geriye dönük olarak uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bildirin. Aspose.Cells destek forumunda.

PivotTable.ShowReportFilterPageByName(string fieldName) yöntemini ekler

Tüm rapor filtre sayfalarını PivotField’ın adına göre gösterir, PivotField, PageFields içinde bulunmalıdır.

PivotTable.ShowReportFilterPageByIndex(int posIndex) yöntemini ekler

PageFields içindeki konum dizinine göre tüm rapor filtre sayfalarını gösterir.

PivotTable.ShowReportFilterPage(PivotField pageField) yöntemini ekler

Tüm rapor filtre sayfalarını PivotField’e göre gösterir, PivotField, PageFields içinde bulunmalıdır.

DataSorterKey ve DataSorterKeyCollection sınıfını ekler

Veri sıralayıcının anahtarını temsil eder.

DataSorter.AddKey(Int32,SortOnType,SortOrder,Object) yöntemini ekler

Hücrenin arka plan rengi, yazı tipi rengi gibi sıralama anahtarını ekler.

Aspose.Cells.DataSorter.Keys özelliğini ekler

Veri sıralayıcının tüm anahtarlarını alır.

SortOnType sıralaması ekler

Sıralanan verilerin türünü temsil eder.

ODSLoadOptions sınıfını ekler

ODS dosyasını yükleme seçeneklerini temsil eder.

HTMLLoadOptions.ProgId özelliğini ekler

Dosyayı oluşturmanın program kimliğini alır. yalnızca MHT dosyaları için kullanılır.

PdfSaveOptions.TextCrossType özelliğini ekler

Metin genişliği hücre genişliğinden büyük olduğunda görüntülenen metin türünü alır veya ayarlar.

TextCrossType enum sınıfını ekler

Metin genişliği hücre genişliğinden büyük olduğunda görüntülenen metin türünü numaralandırır.

WorksheetCollection.RegisterAddInFunction() yöntemlerini ekler

Kullanıcıların eklenti işlevleri eklemesi ve kullanması için daha uygun ve verimli bir yol olan Cell.SetAddInFormula()‘nın değiştirilmesi.

Eski Cell.SetAddInFormula() yöntemi

Lütfen önce WorksheetCollection.RegisterAddInFunction() ile eklenti fonksiyonlarını kaydedin ve bunun yerine Cell için formülü Cell.Formula/Cell.SetFormula() ile ayarlayın.