Dijital İmza Desteği

Dijital İmzalarla Çalışma

Dijital İmzalar için Desteklenen Excel Formatları

Aspose.Cells for Reporting Services, Excel 2007 ve ODS dosya biçimlerine dışa aktarırken dijital imzaları destekler.

Dijital İmzaları Yapılandırma

buAspose.Cells.ReportingServices.xml dosyası, bir dijital imzanın yapılandırma bilgilerini ve metnini tutar. etiket:

  • DigitalSignature kapalı olarak ayarlandığında, Aspose.Cells for Reporting Services, dijital imza işlevini kapatır. Örneğin:
 <DigitalSignature value="off">

<report name="" pfxFilename="" pfxPwd="" purpose=""/>

</DigitalSignature>
  • DigitalSignature değeri açık olduğunda, Aspose.Cells.ReportingServices, dijital imza işlevselliğini açar. Örneğin:
 <DigitalSignature value="on">

DigitalSignature bölümünde dört adet parametre bulunmaktadır. Bunlar :

  • ad – Dijital imza gerektiren bir rapora işaret eder. Rapor, parametre boş olduğunda dijital imza için bir PFX dosyası kullanır.
  • pfxFilename – PFX dosyasını işaret eder. Dosya adı tam bir dosya adı olmalıdır. Boş bir değere ayarlanamaz.
  • pfxPwd – Parolayı ayarlar. Boş bırakılamaz.
  • amaç – İmzanın amacını açıklar. Boş olabilir. Örneğin:
 <DigitalSignature value="on">

<report name="TestReport" pfxFilename="c:\MyKey.pfx" pfxPwd="tryto" purpose="test digital signature"/>

<report name="" pfxFilename="c:\MyKey.pfx" pfxPwd="tryto" purpose="test digital signature"/>

</DigitalSignature>