Aspose.Diagram för Python via Java 21.11 Release Notes

Förbättringar och förändringar

Nyckel Sammanfattning Kategori
DIAGRAMJAVA-50806 wk: InheridetChar Color Förbättring
DIAGRAMJAVA-50385 Färgen på ramar och titlar ändras vid konvertering av en VSDX till PDF Insekt
DIAGRAMJAVA-50501 VSDX till PNG - Felaktig färg på former Insekt
DIAGRAMJAVA-50631 Formerna är inkonsekventa efter export av VSDX till PDF Insekt
DIAGRAMJAVA-50804 Anslutningstext radbryts när kopplingen ritas Insekt

?Offentlig API och bakåtinkompatibla ändringar

Följande är en lista över alla ändringar som gjorts för allmänheten API, såsom tillagda, bytt namn, borttagna eller utfasade medlemmar samt alla icke-bakåtkompatibla ändringar som gjorts till Aspose.Diagram for Java. Om du har frågor om någon ändring som anges, vänligen ta upp den på supportforumet Aspose.Diagram.

Lägger till förinställt tema i form

  • Tillämpa ett förinställt tema på den här formen.
 
 shape.setPresetTheme( PresetThemeValue.BUBBLE);

Lägger till PresetThemeVariant i Shape

  • Använd en förinställd temavariant på den här formen
shape.setPresetThemeVariant( PresetThemeVariantValue.VARIANT_1);

Lägger till PresetThemeQuickStyle i Shape

  • Tillämpa en förinställd temavariant quickstyle på den här formen
shape.setPresetThemeQuickStyle(PresetQuickStyleValue.VARIANT_STYLE_1);